Parkeerproblemen in Meppel: genoeg plekken, maar niet altijd op de juiste plek

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

In Meppel is over het algemeen voldoende parkeergelegenheid, maar toch ervaren bewoners soms problemen met parkeren. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Vooral in de straten rondom het centrum en de Indische Buurt is het vaak vol met geparkeerde auto’s.

Bezettingsgraad parkeerplekken

Op een gemiddelde doordeweekse dag is iets meer dan de helft van de straatparkeerplaatsen bezet. In de acht parkeerterreinen en garages dichtbij het centrum is op het drukste moment ongeveer veertig procent van de plekken bezet.

Problemen met parkeergarages

Uit het onderzoek blijkt dat de lagere bezettingsgraad in de parkeergarages en op de parkeerterreinen deels te wijten is aan onvoldoende bewegwijzering en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien wordt de nieuwste parkeergarage aan de Kromme Elleboog als onprettig ervaren, vanwege een krappe ingang en steile rijbanen naar andere verdiepingen.

Tarieven

Het onderzoek adviseert de gemeente om het parkeren op parkeerterreinen en in parkeergarages te stimuleren door het verschil in tarieven te vergroten. Momenteel kost parkeren op een parkeerterrein in Meppel ongeveer 1,65 euro per uur, terwijl straatparkeren 1,95 euro per uur kost.

Parkeerbeleid

De onderzoekers concluderen dat de parkeertarieven in Meppel passend zijn in vergelijking met de omgeving en de functie van de stad. De tarieven zijn goedkoper dan in Assen of Zwolle, maar vergelijkbaar met Hoogeveen. In de nabijgelegen gemeenten Staphorst en Steenwijk kan men gratis parkeren. Dit jaar komt de gemeente Meppel met een nieuw parkeerbeleid, waarbij de bevindingen van dit onderzoek zullen worden meegenomen.